دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


انواع روکش

روکشهای تمام فلزیfull metal

همانطورکه از نام آن بر می آید تمام بخش پوشش دهنده دندان از فلز ساخته شده که بسته به نوع فلزات موجود در آلیاژ آن میتواند فلز سفید یا زرد باشد.


مزایا

بهترین روکش دندان است. چرا که تراش دندان بسیار کمتر است، باعث سایش دندانهای مقابل نمیشود، ماندگاری بسیار بالایی دارد چون کاملا فیت دندان می شود.

معایب

تنها عیب آن ظاهر نازیبای آن است.

روکش سرامیکی دندان(all ceramic)

همانطور که از نام آن بر می آید