دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


مراقبت حین درمان ارتودنسی

بعد از هر وعده غذایی بطور صحیح و کامل دندانهای خود را مسواک زده و هنگامی که در خانه نیستید حتماً مسواک ارتودنسی خود را به همراه داشته باشید. هر دندانی بایستی ده مرتبه مسواک زده شود و یک مسواک زدن صحیح برای دو فک حدوداً 15 دقیقه زمان نیاز دارد. مطمئن شوید که موهای مسواک در ناحیه مجاور و زیر لثه ها را تمیز نماید. میکروب ها تمایل زیادی دارند که در این ناحیه مخفی گردند.


لذا رعایت نکات ذیل الزامی میباشد :
1. روز اول بعد از نصب براکتها بر دندانها از خوردن و آشامیدن مواد خوراک