دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


لمینیت

مراجعه کننده آ چ
قبل از کار لمینیت
مراجعه کننده آ چ
بلافاصله پس از تحویل کار
مراجعه کننده آ چ
3ماه بعد از تحویل کار نمای کام دهان
مراجعه کننده آ چ
3 ماه بعد از تحویل کارنمای روبرو
درمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیبیوگرافیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر