دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ارتودنسی ثابت

مراجعه کننده م ا
یک سال بعد از پایان درمان
مراجعه کننده م ا
قبل از کار نمای روبرو
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای روبرو
مراجعه کننده م ا
فبل از کار نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
قبل از کار نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای طرفی
درمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیبیوگرافیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانبهداشت دهان ودندانپروتز و دندان مصنوعیآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر