دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ارتودنسی ثابت

مراجعه کننده م ا
یک سال بعد از پایان درمان
مراجعه کننده م ا
قبل از کار نمای روبرو
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای روبرو
مراجعه کننده م ا
فبل از کار نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
قبل از کار نمای طرفی
مراجعه کننده م ا
اواخر درمان نمای طرفی
بیوگرافیدرمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر