دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ارتودنسی ثابت فک بالا بعد از گسترش عرضی فک دو

بعد از کار
درمان قوس فک بالا وتحویل پلاک نگهدارنده
قبل از کار نمای روبرو
بیوگرافیدرمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر