دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ارتودنسی ثابت فک بالا بعد از گسترش عرضی فک یک

اواسط درمان ارتودنسی ثابت
بعد از دو مرحله استفاده از دستگاه اکسپنشن فک بالا .ارتودنسی ثابت شروع شد
قبل از کار نمای فک بالا
قبل از کار نمای روبرو
بیوگرافیدرمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر